Vari ligger ditt värde?

IMG_3378

 

(For English scroll down)

Vari ligger ditt värde? Den frågan fick jag för snart fem år sen. Jag var 45 år och jag bröt ihop, grät hejdlöst då jag insåg att jag inte hade svar på frågan. Efter några tafatta försök att svara, duktig som jag var ville jag förstås visa att jag kunde komma fram med ett svar i stil med ”Att jag kan älska?…”, tittade personen som frågat på mig och sa ”Att du är du”. Då bröt jag ihop igen. Kunde det verkligen vara så? Att jag hade ett värde oavsett vad jag gjorde, eller inte gjorde? Oavsett vad jag sa, eller inte sa? Oavsett vem jag var, försökte vara eller inte vara? Detta blev en viktig vändpunkt för mig, en av dom viktigaste i mitt liv. För jag hade kunnat fortsätta, i all oändlighet, att göra allt som stod i min makt för att bevisa att jag var värdig. Men vad skulle jag nu göra, när jag inte behövde bevisa nånting?… Vem var jag nu? När jag inte längre behövde vara duktig? När jag inte hela tiden behövde lista ut vad nästa steg skulle vara för att det jag gjorde skulle kunna bli ännu bättre?

Detta har sen dess följt med mig som en stadig röd tråd i livet. Jag är så evinnerligt tacksam för den frågan, så enkel, men ack så enormt kraftfull! Och precis det jag behövde höra, just då. Vad har hänt sen dess? Mycket, och det händer fortfarande, resan är givetvis inte slut. Jag tänker att en resa egentligen aldrig tar slut, den bara fortsätter, kanske på ett annat sätt, den utvecklas till något annat. Men i min värld hänger allting ihop, saker som verkar vara isolerade är i efterhand oftast inte det. Som att jag skulle träffa just den personen just då.

Känner jag så fullt ut just nu? Att mitt värde ligger i varandet? Att jag inte längre behöver bevisa något? Inte längre vara duktig? Nja, mer än då iallafall. Det går upp och ner. Vissa dagar känner jag så fullt ut. Det är dagar då jag känner fullständig flow, fullständig närvaro. Det är fantastiskt! Det är en euforisk känsla! Jag tänker knappt på vad jag ska göra, jag bara gör för att jag är fylld med inspiration och energi, tiden räcker inte till och jag längtar efter att få fortsätta dagen därpå. Andra dagar kommer det inte av sig själv, tankar om tvivel dyker upp och lägger en sordin på allting. Skillnaden är att jag har verktyg för att kunna ändra på det, jag vet att jag kan välja något annat, jag kan välja att inte stanna kvar i tvivlet. Och det häftiga är att ju oftare jag gör det, använder dessa verktyg, desto mer sällan behöver jag dom. 

Vad är det då för verktyg? Mycket handlar om att jag har valt att titta på hur jag behandlar mig själv, hur jag tänker om mig själv, vad jag unnar mig själv, vad jag säger till mig själv, vad jag ger mig själv och hur jag tar hand om mig själv. Jag har fått hjälp, massor med hjälp att ändra på mycket av detta så att jag kan vara snäll mot mig själv, ta hand om mig själv på bästa sätt. De konkreta verktyg jag själv använder numera är förutom yoga och meditation som hjälper mig att vara mer närvarande, gör jag aktiva val över vad jag vill fylla min dag med. Det handlar om tekniker som hjälper mig att befinna mig i rätt tillstånd för att kunna njuta av min dag så mycket som möjligt. För tillståndet jag befinner mig i gör all skillnad.

Föreställ dig att du vaknar på morgonen och minns något eländigt som hände dagen innan. För många av oss innebär detta att vi kliver in i dessa minnen, känner frustration, ilska, irritation, så att detta sen påverkar hur vi möter den nya dagen. Tänk om du istället aktivt skulle kunna välja något helt annat? Plocka fram ett minne som fyller dig med glädje, förväntan, nyfikenhet, och fylla dagen med detta? Vilket skulle du helst välja?

För det är just det som är kruxet, vi har förmågan att välja, och det är just det som gör skillnaden. Och ju mer vi väljer de ”positiva” tillstånden desto lättare blir det för hjärnan att välja detta som morgon minne per automatik. Här vill jag tillägga att jag inte tror att den finns bra eller dåliga tillstånd eller känslor, det handlar snarare om vilket tillstånd som just i stunden berikar mitt liv. Om vi inte väljer aktivt följer vi vår förprogrammerade primitiva hjärna. Vi är biologiskt programmerade att lägga märke till sånt som framkallar negativa tillstånd (rädsla, avsky, ilska, mm) 4 gånger mer än sånt som är behagligt. Detta är en överlevnadsinstinkt, för att vi ska kunna lägga märke till sånt som skulle kunna vara livsfarligt: en giftig orm, ett hungrigt lejon, mm. Men om vi aktivt väljer att befinna oss i de goa tillstånden, ju lättare blir det för hjärnan att välja detta istället för att börja dagen med att fokusera på gårdagens misslyckade möte, irritation över tvätthögen, bråket med partnern, bilen som pajade, igen.

Du har möjligheten att välja vad du vill fylla ditt liv med!

Vill du veta mer? Är du nyfiken på hur du kan jobba med detta mer konkret? Jag hjälper dig gärna att lära dig använda dessa verktyg. Du är välkommen att höra av dig här

 

Wherein does your worth lie?

 

Wherein does your worth lie? I was asked that question about 5 years ago. I was 45 years old and I fell apart, cried uncontrollably because I realized I didn’t have an answer to that question. After a few awkward attempts att answers, still convinced I had to perform in som way ”Because I can love…?”, the person who asked the question looked at me and said ”Because you are you”. I fell apart again. Could it really be like that? That I was worthy no matter what I did or didn’t do? No matter what I said or didn’t say? No matter who I was, tried or not tried to be? This became an important pivotal point for me, one of the most important in my life. Because I could have kept going, forever and ever, doing everything that stood in my power to prove myself worthy. But what was I supposed to do know, when I had nothing to prove?… Who was I? When I no longer needed to prove myself? When I no longer needed to figure out what the next step would be to do what I was doing even better?

This has since been with me as a steady companion. I am so deeply grateful for that question, so simple, yet so enormously powerful! And exactly what I needed to hear at the time. What’s happened since then? A lot, and it’s still happening, the journey is obviously not over. I think the journey never is, it’s always ongoing, in one way or another, evolving, changing. 

Do I fully feel that way now? That I’m worthy just by being? That I no longer need to prove anything? No longer need to perform? Sort of, more than then at least. It goes upp and down. Some days I feel that all the way through. They’re days filled with flow, complete presence, mindfulness. They’re amazing! It’s a euphoric feeling! I hardly think about what I’m going to do, I just do because I’m filled with inspiration and energy, the day doesn’t have enough hours and I long to continue the next day. Other days it doesn’t come by itself, I do self doubt and everything feels heavier. The difference is I have tools to change that, I know I can choose something different, I know I can choose not to remain in the self doubt. And the cool thing about it is that the more I use the tools the less I need them.

What kind of tools are they? A lot has been about choosing to look at how I treat myself, how I think about myself, what I treat myself to, what I say to myself, what I give myself and how I take care of myself. I’ve received help, lot’s of help to change a lot of this so I can be kind to myself, take care of myself in the best possible way. On a more practical basis apart from yoga and meditation, which help me stay present and mindful, I make active choices on what I want to fill my day with. They’re techniques that help me get in the right state so that I can enjoy my day as much as possible. Because the state I’m in makes all the difference.

Imagine you wake up in the morning and remember something crappy that happened the day before. For many of us this means that we step into these memories, feel frustrated, angry, irritated, and we take this with us affecting the whole outcome of the day. What if you could actively choose something else? What if you could bring forth a memory that fills you with joy, excitement, curiosity, and let this fill your day? Which one would you rather choose?

Because that’s just the thing, we have the ability to choose, and that’s what makes all the difference. And the more we choose the positive states the easier it becomes for the brain to choose this as you morning memory on an automatic basis. Here I want to ad that I don’t believe there are bad or good states or feelings, it’s a question of if it’s useful. If we don’t choose actively our primitive preprogrammed brain will choose for us. We are biologically programmed to notice things that bring upp negative feelings and states (fear, resentment, anger, etc) 4 times more than things that bring upp positive feelings and states (joy, love, excitement, etc). This is a survival instinct to help us notice things that could be fatally dangerous: a venomous snake, a hungry lion, etc. But if we actively choose to be in the good feeling states, the easier it becomes for the brain to choose this to wake up to instead of focusing on yesterdays crappy meeting, irritation over the laundry, the row with your partner, the car that broke, again…

You have the opportunity to chose what you want to fill your life with!

What do you choose?

Drop me a line and let me know!

 

Ett liv utan mobil, är det möjligt?

För ett några dagar sen gick min telefon sönder, bokstavligt talat i tusen bitar, därför blir det ingen bild i detta inlägg… Jaha, vad gör jag nu? Tänkte jag. Jag hade ju tänkt köpa en ny, tänkt sen flera månader, sånt här tar lite tid för mig ibland. Så jag beställde en ny. Under tiden har jag ingen. Vad händer med oss när vår mobil går sönder? Jag har funderat över detta några gånger men inte alls förstått vad det egentligen skulle innebära. Jag har fått möjligheten att reflektera över dels vad jag använder min mobil till samt vad den gör med mig och kommit fram till följande.

Jag använder min mobil för att / och dessa är insikter som jag fått relaterat till detta:

 • Smsa / när jag inte får svar tillbaka påbörjar en intern ifrågasättande process, vad handlar det om, vill hen inte ha kontakt med mig, är jag inte viktig, osv. Medvetet försöker jag titta på detta, förstå var det kommer ifrån samt släppa taget om det alternativt höra av mig igen om det är något som är viktigt för mig, ibland går det ibland inte… Men smsn hjälper mig också att dela kärlek med min man, min dotter och mina vänner.
 • Ringa / ungefär som ovan
 • Avstå från att svara på telefonnr jag inte känner till. Jag råkade göra misstaget i somras att jag började svara på en enkät på nätet som skulle ge någon slags vinst…. Det fick som konsekvens att jag under en tid blev uppringd 5 gånger per dag av försäljare. En liten del i mig frågar dock: vad är det du missar om du inte svarar? Tänk om du missar något?… Ja, är det något viktigt hör de av sig igen brukar jag svara.
 • Kolla mail / jag kan ju också kolla i datorn, vill jag verkligen kolla i mobilen? Definitivt inte det första jag gör på morgonen eller det sista innan jag ska sova. Jag vill påverka vad jag fyller mina tankar med när jag vaknar, sätta en intention för dagen. Detsamma gäller vad jag tänker innan jag somnar. Gör jag så? Ganska ofta, men självklart händer det att jag kollar mobilen innan jag ska sova… Då sover jag inte lika bra.
 • Spela spel, när jag blir trött, uttråkad, inte orkar göra annat / vad innebär detta egentligen? Vad skickar jag för signaler till mig själv? Jag säger ju till mina barn att det är viktigt att ha tråkigt, att man ofta då kommer på själv vad man behöver för att må bra… Är det dags att uppdatera detta även för mig själv? Men ibland är det så himla skönt att med hjälp av detta spel (Cupcake Mania heter det förresten, och jag låg på nivå 605…) bara koppla bort den yttre världen, det hjälper mig att stänga av hjärnan. Så inte enbart dåligt, men kanske behöver jag fråga mig själv ”behöver jag det här just nu?” innan jag slentrianmässigt sätter på spelet.
 • Kolla Instagram / Jag älskar Instagram! Jag är väldigt selektiv över vilka jag följer då jag använder detta som en må bra grej. M.a.o. följer jag enbart personer som delar sånt som lyfter mig, som får mig att må bra, som gör mig glad, som boostar mig. Tack för detta! Längtar till baka till det! (känslan är inte riktigt densamma som genom datorn…) Här har jag även ett sätt att dela med mig av mig själv med världen, också det på ett väldigt medvetet sätt. Jag delar både bild och text som berör mig. (Följer du inte redan mig är du välkommen at göra det här).
 • Kontakt med mina barndomsvänner från Waldorfskolan i Buenos Aires genom WhatsApp. Detta blev revolutionerande för mig! När jag fick kontakt med dom började jag storgråta! När vi flyttade därifrån flyttade jag från en andlig gemenskap till en materialistisk gemenskap. Jag var 12 år och förstod inte alls det då, jag anpassade mig och klev in i den materialistiska världen. Att få insikten om detta och läka detta blev enormt stort för mig. Något jag är innerligt tacksam för.
 • Surfa / visst händer det att jag slösurfar, fyller tiden med tomhet, men rätt som det är finns något i det. Jag tänker att det är så lätt att döma beteenden och människor, att stoppa in de & dom i ett fack kallat ”dåligt”, men är det alltid det? Hur tänker jag om jag backar ett steg? Försöker se helheten?
 • Jag använder timern när jag gör yoga / Idag gjorde jag yoga utan att sätta någon tid, jag kände in kroppen och lät den bestämma när jag var färdig med varje position. WOW säger jag bara! Varför! Varför har jag inte testat detta förut? För att jag är så låst i att i boken står det om antal minuter, för att jag är låst vid tider så som de flesta av oss är. Vad betyder tid egentligen? Vad gör vi med vår tid? Ja, detta skulle jag kunna fylla ett eget inlägg om… Återigen, medvetenhet… varför gör jag det jag gör? Vad vill jag göra? Ofta drömmer jag om ett liv utan klockor, där inspirationen bestämmer innehållet, ahhh, frihet… Jag försöker skapa detta där jag bor, men det är utmanande…
 • Jag lyssnar på musik / detta kan jag göra genom datorn.
 • Parkera / lite krångligare nu men det går, men sååå smidigt att starta/avsluta parkeringen i appen (dyrt när jag glömmer bort att avsluta…)
 • Tanka / jag har alla mina koder i mobilen… inte världens smartaste… I know!!! Detta blir det ändring på. Så mycket av det vi gör i vår vardag är beroende av koder och lösenord. När man, som jag, har en hjärna med ganska kort minne, är det helt avgörande att kunna skriva upp all dessa koder och lösenord någonstans, för jag klarar inte av att komma ihåg dem. Just ja, tanka var det… ha ha ha… koden till bensinkortet… i telefonen… varför jag nu inte kan tanka bilen (om jag inte beställer en ny kod förstås…)
 • Lyssnar på poddar / Det här har jag haft enormt mycket glädje av. Jag kan varmt rekommendera Skäringer & Mannheimer, jag har legat i hängmattan och gapskrattat när jag lyssnat på dessa underbara kvinnor. Shaman Sister Session är en annan av mina favoriter, fullspäckade med andligt shamanskt godis.
 • Som mitt minne / Jag har som sagt taskigt minne… Jag har mängder av listor i telefonen, visst kan jag leva utan dom men jag är tacksam för att jag inte måsta ha allt i huvudet, det går inte…
 • Memmo / Ännu ett minne, jag spelar in idéer som dyker upp till blogginlägg eller annat när jag inte har papper o penna.
 • Min kalender / som tur är har jag den i datorn, min lifesaver… Tack!
 • Håller koll på min mens / Jag är tacksam för appen som har hjälpt mig att komma närmare min menstruation, att fundera över vad menstruation innebär, hur det påverkar mitt liv, jag, ännu ett blogginlägg som inte blir just nu.
 • Jag har tidigare haft en massa appar men tog bort dom då utrymmet i telefonen tog slut. Detta har jag funderat på tidigare, detta med alla appar, vad gör dom? Behöver jag dom verkligen? Vad är det jag ser på skärmen på telefonen? Vad skickar det för signaler? Hur kan jag använda den för att skicka signaler jag vill ha? Därför har jag nästan inga appar liggande på skärmen, enbart raden längst upp samt bilder som väcker må bra känsla i mig.
 • Fota / Visst kan jag fota med systemkameran men fördelen med mobilens kamera är att jag för det mesta har den med mig, bilderna blir tagna, de flyger rakt in i datorn och det blir lätt att använda dom. Detta är det jag saknar mest av allt! Därför ser jag fram emot att få den nya telefonen med en bättre kamera 🙂

 

Kontentan är att mobilen är ett kraftfullt verktyg som kan bli en tidsslukande bov som inte ger mig annat än tidsförlust, har bidragit till ett beroende samtidigt som jag kan använda den för att boosta mig själv. Precis som så mycket annat är det än del i att leva som människa i vår tid, ju mer medvetet desto lättare att påverka innehållet och resultatet.

Vad använder du mobilen till? Hur påverkar den ditt liv? Hur vill du att den ska påverka ditt liv? Kommentera gärna, som vanligt är jag nyfiken på dina tankar och reflektioner. Och har du någon som kanske skulle vara intresserad av att läsa detta är du varmt välkommen att vidarebefordra bloggen.

Tack för att du läser! 

PS Vill du testa på hur det är att bli guidad av mig? Gå med i FB gruppen Sprid kärlek & ljus och checka in på fredagar kl.10 så leder jag meditationer gratis Funkar inte tiden ligger meditationerna kvar så du kan lyssna när du vill. Varmt välkommen!