Hem/Home

Välkommen hit! Welcome! (For English scroll down)

Längs resan jag varit på de senaste 5 åren då jag läkt från ME/CFS kronisk trötthetssyndrom, har jag vandrat genom mörkret många gånger. Jag vet hur det är att känna djup förtvivlan, att känna att livet inte kan bli mörkare, att känna mig fullständigt vilsen, att inte ha någon känsla av kontroll eller riktning i livet. Jag vet också hur det är att ta mig genom detta, att komma ut på andra sidan, att känna expansionen och att det har skett ett djupt skifte inom mig. Jag vet hur det är att komma ut på andra sidan och känna mig salig över att ha förändrat något som inte längre gagnat mig, att ha valt en annan sanning, att få se mer av vem jag egentligen är. Jag vet hur det är att stå där naken, sårbar, på skakig ben och undrat hur ingen annan känt att marken skakat, att behöva göra förändringar för att anpassa livet till mitt uppgraderade jag så att jag kan börja leva ett liv med ännu mer glädje, ännu mer kärlek, ännu mer compassion och magi. Jag vet hur det är, och jag vet att vemsomhelst som är villig kan göra detsamma, på sitt eget sätt, med det stöd jag har fått, det stöd som jag nu kan erbjuda andra. För det är vad som krävs för att kunna hålla space för någon annans mörker, någon annans förtvivlan, någon annans känsla av att vara vilsen; det krävs att ha gått igenom det själv. Det är vad som krävs för att hålla space för någon att kunna gå igenom den transformerande och integrerande processen för att bli den du verkligen är, att komma i kontakt med och tända dina inre fyrverkerier, att få kontakt med din inre sanning. Det är det jag är här för att göra, att vara ditt vittne och hålla space för att du ska kunna göra din resa till din inre magi. Jag är här för att hålla dig när du går igenom vad det än är just du behöver gå igenom just nu. Jag är här för att skapa det där trygga spacet där magisk transformation verkar hända av sig självt. Är du redo att ta nästa steg? Är du villig? Kanske det känns läskigt, då är det förmodligen helt rätt. Det är ofta så jag vet när det är rätt för mig, jag kan ibland bli helt kall inombords, rädd, illamående, skakig eller kallsvettig, då vet jag att själen säger ”Ja! Det här är rätt!” Jag skull älska att höra från dig. Kontakta mig här.

Vad betyder det att hålla space? För mig är det förmågan att skapa ett tryggt utrymme där kroppen, det inre vågar släppa taget och låta det som behöver komma fram, bli sett och slutligen läka, för att lämna mer plats åt glädje, kärlek, livet så som vi önskar leva det. Det är förmågan att skapa utrymme för inre transformation, transmutation.

Du kan läsa mer här samt kontakta mig om du vill veta mer.

Varmt välkommen!

IMG_6216 2

On the journey I’ve been on for the past 5 years of healing from ME/CFS chronic fatigue I’ve been through the dark night of the soul many times. I know what it’s like to be in deep despair, to feel that life cannot become darker than this, to feel completely lost, to have no sense of direction or control over life. I also know what it’s like to journey through this, to come out on the other side, to feel the expansion and know that something deep inside me has shifted. I know what it’s like to come out on the other side and feel the bliss of having shifted what no longer served me, having chosen another truth, having seen more of who I truly am. I know what it’s like to stand there raw, on shaking legs wondering why no one else noticed that the earth shook, having to make shifts in my life to accommodate my new upgraded self so I can start living a life with even more joy, even more love, even more compassion and more magic. I know what it’s like, and I know that anyone who is willing can do the same, in their own way, with the support that I’ve received, the support that now I’m able to give others. Because that’s what it takes to truly be able to hold space for someone else’s dark night of the soul, someone else’s despair, someone else’s sense of feeling lost; it takes having been there. That’s what it takes to be able to hold space for someone to move through the transformative and integrative process of becoming who you truly are, getting in touch with and lighting your inner fireworks, connecting to your inner truth.  That’s what I’m here to do, to be your witness and hold space for you to make your journey to your magic. I’m here to hold you while you walk through whatever it is that is present for you right now. I’m here to create that safe space where magical transformation happens seemingly by itself. Are you ready to take the next step? Are you willing? Maybe it feels scary, then it’s probably exactly right. That’s often how I know when something is right for me, I get the chills, I get scared, feel nauseous, shaky or break a cold sweat, that’s when I know my soul is saying ”Yes! This is it!”

If so I’d love to hear from you and find out how I can support you. Get in touch with me here.

You’re welcome to read more about my journey here and contact me if you want to know more.

With much love and blessings!

Sagt om Kattis     Said about Kat

”Att bli coachad av Kattis är som att gå från dimma till klarhet. Med en varm kärleksfull hand lotsar hon dig, med för stunden rätt verktyg, till att förstå dig själv bättre och ger dig verktyget i handen. Detta tack vare hennes breda kompetens och erfarenhet. Hon är klockrent ”spot on” problemet, utan kringsnack.

Jag är så tacksam för att ha fått möjlighet att bli coachad av Kattis!”

Barbara Frilund-Ekberg

”Vad jag uppskattar med  Kattis är att ett möte inte blir ett fixande. Det är ett möte där hon lyssnar och sedan ger mig en fråga att besvara. En fråga som bara jag kan besvara men som öppnar upp för nya möjligheter, nya tankar, nya insikter. Kanske kommer det en ny fråga från henne eller bara en närvaro i det som är. Detta är en fantastisk förmåga som jag känner att hon förmedlar genom stor närvaro, stor passion och massor med medmänsklig kärlek.”

AnnLie Brattås-Fejne, www.fl-lundgren.se 

”I cannot recommend Kat highly enough. She has helped me with a variety of issues using NLP and hypnotherapy. Her calm and compassionate manner made me feel so comfortable and I felt able to really open up to her. Kat has a knack of getting right to the heart of the issue by gently asking probing and insightful questions. I was feeling overwhelmed by my life circumstances and Kat has guided me towards finding clarity and a sense of confidence and purpose during a very difficult time.  I am very grateful for her support.”

Charlotte, Essex, UK.

”Kära. Tack snälla. Tack för inspirationen, men mest av allt 🙏 Tack för att du är du ❤️ Jag mår bättre än på länge, tänk vad stor världen är… Tänk vad kärlek och Den Goda Viljan kan göra❤️”

Sara Welander, www.xintao.se