Mina erbjudanden/My offerings

IMG_6216

”I have been lucky enough to experience Kattis in her capacity as a coach, shamanic healer/high priestess and workshop leader. The following ingredients were present in all these sessions: love, integrity, passion, compassion and realness accompanied by a beautiful smile. I experience(d) Kattis as deeply spiritual and grounded, she seems to have one foot in this world and the other in the other world, she sings and dances in between.

When Kattis was a guest on my course the students were in awe of the Wisdom that just poured out of her. Her ability to effortlessly connect those participants to a part lesser known within themselves, their inner Goddess, empowered them tremendously. 

No nonsense, she will ask the right questions, including the ones you have been avoiding for a long time. She has the skill, power and empathy to take her clients deep within themselves, facing any shadows and when the client is ready, lovingly guide them to their inner light, so they may shine their truth out into the world if they so wish.

Highly skilled with a tremendous background she continues to evolve and study, this I find deeply encouraging, she walks her talk, just as she would expect from her clients.  

During your session you may at times be guided by her laughter and sense of humor, her voice and musical instruments as she guides you on your journey within.

Would I recommend you work with her? Only if you are ready to commit to doing some seriously deep work. Then yes, look no further!”

Coco Regina

Coming soon in English. Please contact me for more info here.

Session

Du som vill boka en session hos mig kanske upplever något eller flera av följande:

 • Missnöje med livet
 • Att du inte räcker till
 • Att det saknas något i livet
 • Att du har svårt att prioritera
 • Att du ligger steget efter
 • Relationer som inte berikar ditt liv
 • En känsla av att sitta fast, att inte komma vidare
 • Psykisk ohälsa (stress, lindrig ångest och/eller depressiva symtom)

Vill du följande?

 • Känna dig mer genuint glad
 • Komma närmare vem du egentligen är
 • Njuta mer av livet
 • Leva livet på ett mer harmoniskt sätt
 • Känna en större inre trygghet
 • Bli bättre på att lyssna på din intuition, din själ, din inre vägledare
 • Känna mer frihet i livet
 • Uppleva en större känsla av kontroll över ditt eget liv
 • Känna en större meningsfullhet i livet

Vad är det jag gör då? Här kan du läsa mer om det.

Som livscoach ställer jag frågor för att hjälpa dig komma åt de resurser du har för att skapa förändring i ditt liv. Jag har alltid ditt bästa intresse som fokus och gör allt jag förmår för att stötta dig att skapa den förändring som du önskar så snabbt som möjligt.

NLP – Neuro Linguistisk Programmering är ett sätt att använda hur hjärnan fungerar för att skapa förändring på alla plan, mentalt, beteendemässigt och fysiskt. Det består av enkla metoder som är enormt effektiva och ger dig möjlighet att se saker från ett annat perspektiv. Vissa metoder kan du som klient fortsätta använda själv. Målet är att du ska få de verktyg du behöver för att skapa de förändringar du vill ha i ditt liv utan att bli beroende av någon annan. Några av grunderna är

 • Tron på att vi alla har de resurser vi behöver för att skapa det vi vill, det handlar om att upptäcka dom och använda dom vid rätt tillfälle.
 • Det finns inget misslyckande, bara återkoppling.
 • Den enda människan vi kan förändra är oss själva
 • Förändring kan vara enkelt

Vill du fördjupa dig mer kan du läsa vidare på den svenska NLP föreningen.

Hypnosterapi handlar om att komma in i rätt tillstånd för att underlätta den önskade förändringen.

Neuroplasticitet innebär att nervsystemet är i ständig utveckling och förändring. Vi använder oss av detta för att skapa förändringar som blir det ”nya vanliga”. M.a.o. skapar vi nya banor i hjärnan som blir det du automatiskt omedvetet väljer istället för det du ej önskar.

Det jag INTE gör är lösa problemen åt dig, manipulerar dig eller får dig att göra något du inte vill. Det är alltid du som klient som har kontroll över och som tillsammans med mig bestämmer innehållet i sessionen.

Alla sessioner är för närvarande förlagda till nätet via Zoom eller Skype.

När du bokar en tid gäller följande:

 • Avbokning senare än 24 timmar debiteras 100% av priset. Avbokningar pga sjukdom debiteras ej.
 • Både klienten och Katarina Jonsson Ludvigsson kommer överens om att vara närvarande samt skapa en så kärleksfull miljö som möjligt för klientens utveckling och framgång.
 • Katarina Jonsson Ludvigsson är bunden av sekretess.
 • Klienten är ansvarig för sin egen utveckling.
 • Katarina Jonsson Ludvigsson hålls ej ansvarig för uteblivet resultat.
 • Betald session återbetalas ej.
 • Både klienten och Katarina Jonsson Ludvigsson gör inga falska, nedvärderande, missaktande eller nedsättande uttalanden vare sig under eller efter en session.

GDPR – Integritetspolicy

Alla personuppgifter som lämnas behandlas enligt GDPR. Mer utförlig information kommer inom kort.